LAKSHYA INTERNATIONAL SCHOOL

NH-15, Goroimari, Betanijhar, Near Airforce Station, {{'Tezpur' | translate}}, {{'LOGIN.PINCODE' | translate}}: 784104, {{'Assam' | translate}} , {{'India' | translate}}.

www.listezpur.com

LAKSHYA INTERNATIONAL SCHOOL